Oferta

Sporządzanie dokumentacji: 
wniosków aplikacyjnych o środki UE (NFOŚiGW, WFOŚiGW, ŚCP, WUP, PUP, ARIMR),
biznes planów,
planów finansowych,
strategii rozwoju długo i krótkoterminowych,
koncepcji funkcjonowania MŚP,
planów restrukturyzacyjnych, planów naprawczych,
Due Diligence,
opracowywanie strategii marketingowych.
„
Optymalizacja procesów biznesowych:
 
analiza ekonomiczno – finansowa,
analiza i diagnoza przebiegu głównych procesów biznesowych,
audyt stanu organizacji przedsiębiorstwa,
analiza i diagnoza struktury organizacyjnej,
analizy strategiczne (wewnętrzna i zewnętrzna),
współtworzenie fundamentów strategicznych organizacji,
projektowanie i wdrażanie nowej struktury organizacyjnej,
optymalizacja prowadzonej działalności,
przekształcenie struktury organizacyjnej firmy.
 
„Pozyskiwanie źródeł finansowania dla bieżącej działalności oraz inwestycji:
 
dotacje,
kredyty bankowe i pożyczki,
emisja obligacji, 
pozyskiwanie środków finansowych poprzez wejścia kapitałowe
„
„Doradztwo w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi: doradzamy zarządom spółek oraz właścicielom podmiotów gospodarczych m.in. w zarządzaniu nimi, przygotowywaniu inwestycji.
„
„Prowadzenie szkoleń: realizujemy szkolenia m.in. w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi, powoływania podmiotów gospodarczych, informatycznym

Copyright ©2017 PM Consulting Przemysław Małysiak, All Rights Reserved.